Esra Berkman – Kanun

esra_berkman1980 yılında doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Müzik Toplulukları Programı “Kanun” dalından Prof. Ruhi Ayangil’in öğrencisi olarak 2004 yılında mezun oldu. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisansı’nı “Kanun Çalmayı Otodidakt Yöntemle Öğrenmiş Beş Kanunçaların Görüş ve Yaklaşımları Bağlamında 20. Yüzyıl Kanun Sanatına Bakış” başlıklı tez çalışmasıyla 2007 yılında tamamladı. Aynı kurumda yürüttüğü “Kanun Virtüözü, Besteci ve Eğitimci Haçatur Avetisyan (1926-1996) ve Kanun Çalgısı Özelinde Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Müziğin Dönüşümü” başlıklı tez çalışmasıyla 2012’de Sanatta Yeterlik derecesini aldı. Bu bağlamda Haçatur Avetisyan’ın öğrencileri Gümrü Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Anahit Valesyan ve Erivan Komitas Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Karine Hovhannisyan ile Ermeni kanun repertuarı üzerine çalışmalar yaptı.

Medimuses tarafından 2003 yılının Ocak ayında Beyrut’da düzenlenen “International Qanun Meeting”e kursiyer olarak katıldı. Bu organizasyon çerçevesinde Apostolos Tsardakas, Imane Homsy, Emile Haddad ve Erol Deran’ın ustalık sınıflarına devamla sertifika aldı. Beyrut’da Saint Joseph Hall’de ilk dinleti sunumunu gerçekleştirdi. 2004-2010 yılları arasında Ruhi Ayangil yöneticiliğinde gerçekleştirilen ve 2010’da dokuzuncusuna ulaşan “Kanun Çevresi” toplantılarını düzenledi. 2007’te Nevzat Sümer’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen “Şimdi Hatırda Mıdır? / Şarkılar ve Saz Eserleri” adlı CD projesinde kanun icracısı olarak yer aldı. 2004-2009 yıllarında YTÜ Cumhuriyet Korosu’nda repetitör olarak; 2006–2008 yıllarında Ayangil Türk Müziği Orkestrası’nda kanun icracısı olarak görev aldı. 2006–2007 sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın seslendirdiği Selman Ada’nın Ali Baba ve Kırk Haramiler Operası’nda kanun partisini çaldı. Haçatur Avetisyan’ın kanun-piyano için bestelediği eserlerini, kurduğu Kanun Piyano İkilisi ile yurtiçi ve yurtdışında pek çok kez seslendirme imkânı buldu. Berkman’ın isteği üzerine, Tolga Zafer Özdemir, Enis Gümüş, Uğraş Durmuş ve Onur Türkmen’in aralarında bulunduğu dört genç çağdaş besteci Kanun Piyano İkilisi için eser besteledi ve/veya uyarladı. İkili, 21 Nisan 2010′da YTÜ Vedat Kosal Müzik Araştırmaları Merkezi’nde orkestra şefi Nvart Andreassian’ın yönettiği oda müziği ustalık sınıfından sertifika aldı.

Berkman, Diskant Ensemble adlı çağdaş müzik topluluğuyla, 2009’da İTÜ MİAM İlhan Usmanbaş Salonu’nda, Hasan Uçarsu’nun “Eski İstanbul’un Arka Sokaklarında” adlı oda müziği yapıtının kanun partilerini; ayrıca, 2010’da kurulan İstanbul Çağdaş Müziği Topluluğu’yla piyanist Birsen Ulucan’ın “Masallar, Rüyalar, Fısıltılar” başlıklı CD çalışmasında, besteci Evrim Demirel’in “Anadolu’dan Dört Halk Türküsü” adlı eserinin kanun partilerini seslendirdi. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınları bulunan Berkman, 2007 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi STF Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılı itibariyle Kanun Piyano İkilisi olarak piyanist Nazlı Işıldak ile yurtiçi ve yurtdışı konser çalışmalarına devam etmektedir.